Dyrektor festiwalu: Marek Marcinkowski
stat4u
Patronat  nad festiwalem: Polskie Stowarzyszenie Bluesowe
XIX Olsztyńskie Noce Bluesowe